Được thành lập vào năm 2021, thuộc sở hữu hoàn toàn của các đối tác quản lý, với kiến thức chuyên môn sắc bén trong ngành, nhạy bén trong việc khám phá các xu hướng và cơ hội mới để tăng trưởng vốn, Logchain Holdings bảo đảm và củng cố danh mục đầu tư đa dạng.

Các khoản đầu tư tập trung được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các công ty con trên nhiều ngành và loại tài sản, bao gồm quản lý chuỗi cung ứng, hàng không, bất động sản và chuyển đổi kỹ thuật số.

Chuỗi cung ứng

Ưu tiên phát triển chuỗi cung ứng đầu-cuối, song song với những giải pháp thân thiện môi trường và tiết kiệm chi chí.

Hàng không

Xây dựng mạng lưới kết nối đáng tin cậy, hỗ trợ hoạt động thương mại quốc tế diễn ra dễ dàng, với sự hiệu quả về chi phí.

Bất động sản

Đầu tư vào các dự án bất động sản logistics quan trọng như kho bãi, cơ sở phân phối hay trung tâm hoàn thiện đơn hàng.

E-Logistics

Đầu tư vào những dịch vụ phần mềm nổi bật (SaaS), với mong muốn tạo ra những giải pháp chuỗi cung ứng đột phá và hiệu quả.

Corporate Video

Các lĩnh vực đầu tư

Các lĩnh vực đầu tư